settingsInställningar - Prognoser & Varningar

Det här avsnittet dokumenterar tillgängliga inställningar gällande prognoser och varningar. Skolan definerar själv vilka prognoser och varningar de vill använda sig av.
Prognoser
Syftet och användandet av prognoser beskrivs i Ämnes & Kursytor.

Nedan visas utseendet av fliken prognoser under inställningar. Där kan man skriva in de prognoser som ska finnas och i vilken ordning de ska ligga i väljare.
Schoolity AB • info@schoolity.com