settingsInställningar - Schema

Allmänna inställningar för det aktuella schemat. Den här inställningsfliken visas alltid vid skapande av ett nytt schema/läsår då start och slutdatum för höst och vårtermin måste ställas in innan ett nytt schema kan skapas.
Utseende
Beskrivning
"Dagen börjar/slutar" används för att kontrollera vilka timmar schemat som standard ska börja och sluta på. Schemaläggning utanför dessa angivna timmar går alltid bra och kommer då för aktuella veckor att stretcha schemat bortom standarden så att allting syns. "Kortaste rast" används för krock-kontroller vid olika typer av schemaläggning och avgör hur nära inpå varandra som två potentiellt krockande schemalagda tillfällen får ligga innan det betraktas som en krock. "Veckodagar" kontrollerar vilka dagar schemat som standard ska visa.

För gymnasie så finns ett valbart datumintervall för Jullov som används för er rapport till CSN.
Schoolity AB • info@schoolity.com