info_outlineIUP

Schoolity har stöd för hantering av IUP dokument upp till årskurs 9. Lärare kommer åt IUP dokumenten för de klasser eller grupper de är mentor för. Samtliga fält går att editera och de tre olika dokumenten går att skriva ut med de 3 utskriftsknapparna högst upp. Valda omdömen kommer att reflekteras i elevens studieplan. Man har via en dropdown även lätt åtkomst till IUP dokument för tidigare årskurser.
Utseende
Skolverket listar omdömesnivåerna som “Otillräckliga kunskaper”, “Godtagbara kunskaper” och “Mer än godtagbara kunskaper”. I Schoolity finns möjligheten att definiera egna kunskapsnivåer i inställningarna, men det är rekommenderat att skolan fyller i de från skolverket.
Fältet “Ordning” kan användas för att sätta omdömesnivåerna i önskad ordning i dokumentet.
Fältet “Är standard” väljer de omdömesnivåer som dyker upp som kolumner i Ämnesmatrisen
Fältet “Färg” används för färgläggning i elevens studieplan men används inte på omdömesblanketten.
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com