info_outlineIUP

Schoolity har stöd för hantering av IUP dokument på grundskolan och gymnasiet.

Lärare kommer åt IUP dokumenten för de klasser eller grupper de är mentor för. Samtliga fält går att redigera och de tre olika dokumenten går att skriva ut med de färgkodade utskriftsknapparna högst upp.

Valda omdömen (bara upp till årskurs 5) kommer att reflekteras i elevens studieplan. Man har via en dropdown även lätt åtkomst till IUP dokument för tidigare årskurser.
Mentor kan per elev kontrollera om IUP för en given termin är synlig för den eleven & vårdnadshavare. Ändringarna till synlighet kan göras per elev, eller för hela mentorsgruppen via de två ikonerna visibility_off och visibility högst upp på sidan. På raden för en elev så indikerar ikonen visibility att IUP är synlig, klicka på den för att ändra till dold.

Notera att omdömen som visas i grön blankett årskurs 1-5 är samma som de omdömen som visas på elevens studieplan. Om IUP är dolt här så är motsvarande omdömen också dolda från elev på deras studieplan.
Skolverket listar omdömesnivåerna som “Otillräckliga kunskaper”, “Godtagbara kunskaper” och “Mer än godtagbara kunskaper”. I Schoolity finns möjligheten att definiera egna kunskapsnivåer i inställningarna, men det är rekommenderat att skolan fyller i de från skolverket.
Fältet “Ordning” kan användas för att sätta omdömesnivåerna i önskad ordning i dokumentet.
Fältet “Är standard” väljer de omdömesnivåer som dyker upp som kolumner i Ämnesmatrisen
Fältet “Färg” används för färgläggning i elevens studieplan men används inte på omdömesblanketten.
Schoolity AB • info@schoolity.com