info_outlineMeddelanden

Meddelandefunktionen i Schoolity erbjuder tre kommunikationskanaler. Meddelanden direkt i Systemet, E-post och SMS.
Skicka meddelande
Överlag så ser funktionen ut som nedan, men begränsade varianter kan förekomma beroende på er skoltyp och er användares behörigheter.
Användare kan skicka meddelanden på två sätt.
 1. Plusset på Hem-fliken
 2. "Skicka meddelande" i Vertygsmenyn
Ett fönster öppnas där följande fylls i:
 1. Till - Mottagare av meddelandet kan skrivas i direkt eller markeras i det avancerade läget. Mottagare kan vara elever, grupper och personal.
 2. Ämne - Meddelandets ämne.
 3. Elev/Närstående (ej högskola) - Skicka till elev, förälder eller båda. Närstående utan närståendetillträde mottager ej meddelanden.
 4. Personal i grupp - Om en grupp är angiven i mottagarfältet så kan meddelande även skickas till personal i den gruppen. Personal i en grupp anges via gruppens info-flik.
 5. Meddelade/E-post/SMS - Välj meddelandesätt (se nedan).
 6. Text - Texten kan formateras och berikas med till exempel länkar och bilder utifrån vertygsraden ovan (gäller ej SMS).
Meddelande
Vem som får skicka meddelanden kontrolleras av skolan i programinställningarna. Elever och närstående kan tillåtas skicka e-post och/eller meddelanden till andra typer av användare.

Meddelanden syns på Hem-fliken hos både avsändaren och mottagare. Meddelande kan ändras eller raderas av läraren som skrev meddelandet eller av adminstratör. Vid ändring av meddelandet kommer det åter att visas högst upp i listan. Vid radering raderas meddelandet, och alla eventuella svar på det, för alla mottagare.

Som avsändare kan man välja om ett meddelande ska gå att svara på eller inte genom att klicka på ikonen lock_open. Alternativen är att svara till avsändare eller svara till alla.

Det finns två viktiga saker att tänka på när man som lärare skickar meddelande till elever & närstående.
 1. Elever och närstående delar inte längre samma meddelandeflöde i Schoolity. Det betyder att om meddelandetypen 'meddelande' är markerat och ni vill nå både elev och närstående så är det viktigt att både elev och närstående är markerade som mottagare.
 2. Som standard går inte någon av meddelandetyperna till närstående, även om närstående är markerat, om eleven vars närstående man försöker skicka till är myndig och ej markerat närståendetillträde. Om din användare har behörighet att ignorera den inställningen och skicka till närstående till myndiga elever trots att närståendetillträde ej blivit markerat så dyker det valet upp i form av ikonen visibility_off som man kan klicka på. Ikonen ändras då till visibility för att indikera att närstående inkluderas som mottagare.
E-post
 • E-post kan potentiellt skickas av alla användare på skolan. E-post skickas då internt från Schoolitys system, den egentliga avsändaren är då t.ex. email@schoolity.com eller do_not_reply@schoolity.com, men med lärarens namn och svarsadress. Det betyder att trots att avsändaren är en intern e-post så kan mottagaren svara som vanligt på e-posten och konversationen kan fortsätta utanför Schoolitys system.
 • warning Det betyder också att om avsändarens mailadress sparas som en kontakt i er mailklient, så kommer alla utskick från schoolity, även de från andra personer, se ut som att det kommer från här tidigare avsändaren. Vissa mailklienter gör sådana här kopplingar automatiskt vilket kan leda till att avsändare ser ut att få fel namn. Kontrollera kontaktlistan i er mailklient.
 • E-post till elevers närstående skickas alltid som Bcc, oavset om de ligger i 'Till', 'Cc' eller 'Bcc' fälten.
SMS
Bara lärare med behörigheten "Skicka SMS" kan skicka SMS. Tänk på att SMS medför en kostand för skolan. Eventuella bilder, länkar och formatering skalas bort.
Enkäter
När du skickar ett meddelande kan du skapa Enkäter. Hitta funktionen genom att klicka på poll. Enkäten kan användas för att till exempel skapa omröstningar, undersökningar, anmälningar eller på annat sätt samla information.
Schoolity AB • info@schoolity.com