info_outlineSchema

Schemafliken visar schemat för vald period (Vecka, läsår, höst osv). Period väljs i periodväljaren ovanför schemat. På varje lektion står det information om vilket ämne, tid, lärare och eventuell agenda.
Utseende
Visa agenda
Vänsterklick på en lektion visar mer detaljerad information om agenda och uppgift kopplad till lektionen.
Färginfo
Färgen på lektionerna har olika betydelser.
Frånvaro rapporteras för denna lektion.
Närvaro rapporteras för denna lektion
Varken frånvaro eller närvaro rapporteras för denna lektion.
Närvaro var rapporterad för denna lektion.
Frånvaro var rapporterad för denna lektion.
Frånvaro var rapporterad för denna lektion.
Schoolity AB • info@schoolity.com