warningInlägg - Varningar

Varningar kan skapas som inlägg under återkopplingsfliken på en ämnes eller kursyta, och under en elevs översiktssida. Skolan definerar själva vilka typer av varningar de önskar använda.
Beskrivning
När en varning skapats så börjar den som aktiv, vilket också noteras i händelseförloppet längst ner i inlägget. Där noteras också när eleven och/eller VH kvitterat varningen.

Notifikation om varningen går inte ut automatiskt, utan kan skickas med knappen "Skicka som e-post" när man fyllt i information som t.ex. åtgärdsprogram i ärendet.
Notifikation skickas då till elev/student, mentorer samt, om de har tillträde, närstående. Med tillträde menas att eleven är under 18 år eller själv har markerat närståendetillträde.

En aktiv och ej kvitterad varning syns som en ikon på respektive ämnes/kursruta för en elev när de loggar in. Elev och VH (om de har tillträde) ombeds kvittera varningar när de klickar på ämnes/kursrutan.
Efter kvittens så är varningen fortfarande aktiv men ikonen tas bort från ämnes/kursrutan.

Ett varningsinlägg skapas på nästan samma sätt som ett vanligt textinlägg, fast det tillkommer en väljare för vilken typ av varning som utfärdas.

Om varningen senare blir inaktuell så kan man markera varningen som "avslutad". Detta kan vara att föredra till att radera inlägget om man önskar behålla historik om ärendet. Det går bara att skapa ett varningsinlägg per elev och ämne, avsikten med det är att om en varning blivit inaktuell och markerad som avslutad, och senare blir aktuell igen, så kan man åter markera det ordinarie inlägget som "aktiv". På så vis får man en fullständig historik för ärendet.
Utseende
Schoolity AB • info@schoolity.com