info_outlineInaktivera / återaktivera

Inaktivera används om man vill ta bort något ur aktuellt schema men inte vill radera det helt. Återaktivera för att lägga tillbaka i schemat.
Inaktivera eller återaktivera elev
 1. För elever som ska plockas bort på obestämd tid, se Ta bort & lägga tillbaka elever
 2. För elever som ska inaktiveras tillfälligt, studieuppehåll, ändrad studietakt, plugga utomlands mm. Se Avvikande studiegång
Inaktivera personal
Vid inaktivering så kommer personal avlägsnas ur läsårets schema. För att kunna inaktivera en lärare så behöver man först avlägsna denne ur alla lektioner och mentorgrupper.
 1. Gå till en personal och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Inaktiveringsdatum"
 3. Klicka på "Ej vald" för att öppna en datumväljare
 4. Välj från vilket datum inaktiveringen börjar gälla ifrån
 5. Läs igenom förklarande texten och bekräfta inaktiveringen
 6. Personal avlägsnas nu ur schemat
Inaktivera salar & utrustning
Följ instruktionerna om "Inaktivera personal" men inaktivera en sal.
Inaktivera kurs
En kurs kan man inaktivera så länge som den inte är kopplad till en studieplan, eller om någon elev har fått betyg i kursen. Om en kurs inaktiveras så är den bara tillgänglig i äldre scheman.
Inaktivera studieplan
En kurs kan man inaktivera så länge som den inte är kopplad till en elev.
Öppna med inaktiva
För att tita på alla elever i ett schema, aktiva som inaktiva kan man använda menyalternativet "Arkiv"->"Öppna med inaktiva medlemmar...". I detta läge kan man inte göra några schemaändringar.
Ändra info på inaktiva
 1. "Arkiv"->"Öppna med inaktiva medlemmar..."
 2. Gå till info-sidan för den du vill ändra information om
Återaktivera elev / lägg tillbaka elev i schemat
Se avsnittet om Avvikande studiegång
Återaktivera personal / lägg tillbaka personal
Vid återaktivering så läggs personal tillbaka i schemat, men inte tillbaka i några lektioner eller mentorgrupper.
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Använd söken för att hitta personalen du tänker återaktivera
 3. Klicka på fliken "Info"
 4. Scrolla ner till "Inaktiveringsdatum"
 5. Klicka på datumet
 6. En dialog för att bekräfta återaktivering visas
 7. Läs igenom förklarande texten och bekräfta inaktiveringen
 8. Personal läggs nu tillbaka i schemat
Återaktivera salar & utrustning
Vid återaktivering av salar & utrustning så läggs den tillbaka i schemat, men inte tillbaka på några lektioner.
 1. Gå till en sal & utrustning och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Inaktiveringsdatum"
 3. Klicka på "Ej vald" för att öppna en datumväljare
 4. Välj från vilket datum inaktiveringen börjar gälla ifrån
 5. Läs igenom förklarande texten och bekräfta inaktiveringen
 6. Sal & utrustning läggs nu tillbaka i schemat
Återaktivera kurs
Följ instruktionerna om enligt ovan men för en kurs.
Återaktivera studieplan
Följ instruktionerna om enligt ovan men för en kurs.
Schoolity AB • info@schoolity.com