info_outlineInaktivera / återaktivera

Funktionen Inaktivera används om man vill ta bort något ur aktuellt schema, men inte vill radera det helt. Om man sedan ångrar sig och vill lägga tillbaka entitetet i schemat kan det Återaktiveras.
Inaktivera
Entitet som kan inaktiveras är Elev, Personal, Salar och utrustning, Kurs eller Studieplan. En inaktivering sker generellt på samma sätt, men det är olika förutsättningar som behöver ses över för att inaktiveringen ska vara möjlig (se nedan för specifikation). När förutsättningarna har setts över görs inaktiveringen enligt följande:
 1. Aktivera Schemaläggningsläge
 2. Gå till det entitet som ska inaktiveras, exempelvis en sal, och klicka på fliken "Info"
 3. Klicka på "Inaktiveringsdatum"
 4. Läs igenom förklarande texten och bekräfta inaktiveringen
 5. Entitetet avlägsnas nu ur schemat
Elev
 1. För elever som ska plockas bort på obestämd tid, se Ta bort & lägga tillbaka elever
 2. För elever som ska inaktiveras tillfälligt, studieuppehåll, ändrad studietakt, plugga utomlands mm. Se Avvikande studiegång
Personal
För att kunna inaktivera en lärare så behöver man först avlägsna denne från alla lektioner och mentorgrupper.
Salar och utrustning
För att kunna inaktivera en salen så behöver man först avlägsna den från alla lektioner.
Kurs
En kurs kan man inaktivera så länge som den inte är kopplad till en studieplan, eller om någon elev har fått betyg i kursen. Om en kurs inaktiveras så är den bara tillgänglig i äldre scheman.
Studieplan
En studieplan kan inaktiveras så länge som den inte är kopplad till en elev.
Hantera schema med inaktiva entitet
För att titta på alla entitet (elever, personal, salar, osv) i ett schema, aktiva som inaktiva, kan man använda menyalternativet Arkiv -> Öppna med inaktiva medlemmar.

I detta läge kan man inte göra några schemaändringar. För att kunna ändra info på inaktiva medlemmar gör man enligt följande:

 1. Klicka på "Arkiv" i menyraden och välj "Öppna med inaktiva medlemmar..."
 2. Gå till info-sidan för den du vill ändra information om
Återaktivera elev / personal
Vid återaktivering så läggs elever eller personal tillbaka i det aktiva schemat, men inte tillbaka i några lektioner eller mentorgrupper. För att återaktivera en elev:
 1. För elever som har plockats bort på obestämd tid, se Ta bort & lägga tillbaka elever.
 2. För elever som har inaktiverats tillfälligt vid exempelvis studieuppehåll, ändrad studietakt, plugga utomlands mm, se Avvikande studiegång.
För att återaktivera personal:
 1. Slå igång schemaläggningsläge.
 2. Använd sök-funktionen för att hitta personalen du tänker återaktivera.
 3. Klicka på fliken "Info".
 4. Klicka på "Inaktiveringsdatum".
 5. En dialog för att bekräfta återaktivering visas. Läs igenom förklarande texten och bekräfta inaktiveringen.
 6. Personal läggs nu tillbaka i schemat.
Schoolity AB • info@schoolity.com