settingsInställningar - Ansökningar

Funktionen för att använda Schoolitys elevkösystem aktiveras och kontrolleras under Inställningar. Information för att hantera er elevkö finns under Ansökningar
Beskrivning
För att kunna ta emot och hantera era ansökningar i Schoolity behöver funktionen först aktiveras. Det görs under Inställningar och fliken Ansökningar. Funktionen aktiveras när checkboxen Använd ansökningssystemet är markerad.

I inställningarna finns även möjlighet att skriva ytterligare information som ska synas på ansökningsformuläret eller på det mail som går ut till antagna elever.

Länken som blir synlig när ansökningsfunktionen aktiveras är skolans ansökningsformulär. Ni kan alltså kopiera den länken och själva kontrollera hur sidan ser ut genom att klistra in den i en webläsare. För att göra ansökningsfomuläret tillgängligt för ansökande använder ni länken exempelvis på er hemsida.

Om skolan har extra frågor som de önskar ha på formuläret så går det att lägga till i inställningar under fliken "Anpassade fält". Anpassade fält läggs till som informationsfält på användare i systemet. Läs mer om anpassade fält här.

Skolan kan själva skapa en sida som visas för att tacka ja/nej till antagning. Det görs genom menyn Ändra -> Ny... -> Vår skola-Sida.

Schoolity AB • info@schoolity.com