info_outlineNy skola

För en ny skola i Schoolity behöver nedanstående genomföras innan systemet kan användas fullt ut av lärare och elever. Här följer en check-lista för en ny skola.
Check-lista
  1. Om det inte redan finns ett schema för läsåret så skapa ett nytt schema.
  2. Skapa eller importera datan för er skola
  3. Konfigurera inställningar för er skola
  4. Schemaläggning & Tjänstefördelning
  5. Slutligen
    • Gör schemat tillgängligt för all personal och elever / studenter genom Arkiv -> "Tillgängligt för lärare" och "Tillgängligt för elever/studenter".
    • Inför ett nytt läsår, kontrollera att ni i det nya schemat väljer Akriv -> Aktivt Schema för att byta till det nya läsårets schema. Personal, Elever/Studenter och närstående loggas alltid automatiskt in i det schema som är aktivt.
Schoolity AB • Sweden • info@schoolity.com